6936516947 Νέα Ιωνία, Αθήνα eleftheria.mar@gmail.com
hero image

 

Μαργαρίτη Ελευθερία
Τεχνικό γραφείο Νέα Ιωνία Αθήνα


 

Τακτοποίηση αυθαιρέτου - Υπαγωγή στον Ν.4495/17

Γιατί να τακτοποιήσω το ακίνητό μου;
Γιατί από το 2012 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχε εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή.
Με λίγα λόγια, δεν είναι δυνατόν ούτε να γίνει συμβόλαιο ούτε να εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή να λειτουργήσει επιχείρηση σε ιδιοκτησία η οποία δεν είναι νομίμως υφιστάμενη.
Επιπροσθέτως, με τον Ν.4495/17 έχει απαγορευθεί και η μίσθωση αυθαίρετων ιδιοκτησιών.


Πως γίνεται η τακτοποίηση;
Αρχικά πρέπει να συλλεχθούν τα παρακάτω έγγραφα :
Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας και τα σχέδια που το συνοδεύουν
Συμβόλαιο Σύστασης Οριζοντίων Ιδιοκτησιών και τα σχέδια που το συνοδεύουν όπως και ο Πίνακας χιλιοστών
Οικοδομική άδεια : Το στέλεχός της και τα σχέδια που την συνοδεύουν
Οποιαδήποτε υπαγωγή σε ρύθμιση με τους προηγούμενους νόμους
Έπειτα ερχόμαστε στον χώρο σας και αποτυπώνουμε την υφιστάμενη κατάσταση της ιδιοκτησίας σας. Γίνεται λεπτομερείς αποτύπωση, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, εξωστών, ημιυπαίθριων χώρων, ύψη, ανοίγματα κτλ. Αν η ιδιοκτησία σας έχει παρακολουθήματα θα αποτυπωθούν και αυτά. Επίσης, γίνεται και λήψη
φωτογραφιών η οποία είναι υποχρεωτική για την τακτοποίηση.

Εκπονούνται νέα σχέδια και συγκρίνεται η υφιστάμενη κατάσταση με την αδειοτοτημένη ή έως τώρα τακτοποιημένη κατάσταση. Βρίσκονται οι αυθαιρεσίες και υπάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ στο οποίο υπολογίζονται τα πρόστιμα.
Σας ενημερώνουμε για τα πρόστιμα και τον τρόπο πληρωμής τους.
Επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής και προχωράμε στην περαίωση της διαδικασίας με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων από τον νόμο δικαιολογητικών, όπως είναι επί παραδείγματι οι τεχνικές εκθέσεις, η φωτογραφική τεκμηρίωση, το αποδεικτικό παλαιότητας, σχέδια κατόψεων, τομές, διάγραμμα κάλυψης.
Μετά το πέρας της διαδικασίας σας παραδίδονται ηλεκτρονικά τα έγγραφα και η περαίωση της δήλωσης.

Γιατί να μας προτιμήσετε;
Είμαστε συνεπείς και αξιόπιστοι
Είμαστε γρήγοροι και απόλυτα συνεργάσιμοι
Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το αντικείμενο
Είμαστε έμπειροι και ευσυνείδητοι

Για αυτό άλλωστε κοιτάμε την λεπτομέρεια και μπορούμε να σας συμβουλέψουμε κατάλληλα σε κάθε περίπτωση τι πρέπει να κάνετε. Λύνουμε κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει μόνο με νόμιμους και αξιόπιστους τρόπους ώστε να μην σας δημιουργηθεί ποτέ ιδιοκτησιακό πρόβλημα. Έχουμε μεγάλη εμπειρία και μπορούμε να σας συμβουλέψουμε για την περιουσία σας.


Εμείς πιστεύουμε ό,τι ο πελάτης μας πρέπει να γνωρίζει κατά πόσο το ακίνητό του ή αυτό το ακίνητο είναι νόμιμο και στην περίπτωση που δεν είναι νόμιμο, να το γνωρίζει και να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει να γίνει νόμιμο ώστε να μην αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την αξιοποίησή του.


Η γνώση είναι δύναμη. Και εμείς θέλουμε να γνωρίζετε .