6936516947 Νέα Ιωνία, Αθήνα eleftheria.mar@gmail.com
hero image

 

 
Μαργαρίτη Ελευθερία
Τεχνικό γραφείο Νέα Ιωνία Αθήνα


 

Οι Υπηρεσίες μας:


Μελέτη Επίβλεψη ιδιωτικών έργων και δημόσιων έργων
 Οικοδομικές Άδειες
 Κατασκευή νέων κτιρίων
 Κατασκευή Γηπέδων και Αθλητικών Χώρων
 Ανακαινίσεις κατοικιών και καταστημάτων


Πυρασφάλειες και Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας
 Πυρασφάλειες για άδειες λειτουργίας καταστημάτων
 Πυρασφάλειες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
 Ανανέωση πιστοποιητικών
 Σχέδια Διαφυγής

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


Άδειες Λειτουργίας
 Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 Εργαστηρίων Χαμηλής Όχλησης

 

 

 

 
     
     
 
 

Άλλες υπηρεσίες:

ΣΑΥ – ΦΑΥ (ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ)
 ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
 ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ


Τοπογραφικές Εργασίες ΕΓΣΑ 87
 Τοπογραφικά για Συμβόλαια
 Αποτυπώσεις Χαράξεις οικοδομών
 Αποτυπώσεις Χαράξεις έργων
 Τοπογραφικά για Κτηματολόγιο
 Τοπογραφικά για Οικοδομικές Άδειες


 Δηλώσεις Κτηματολογίου
 Ρύθμιση Αυθαιρέτων Ν.4495/17

 

Ενεργειακά Πιστοποιητικά ΠΕΑ
 ΠΕΑ για συμβόλαια
 ΠΕΑ για ενοικιάσεις χώρων
 ΠΕΑ για εξοικονομώ


 Πρόγραμμα Εξοικονομώ
 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτίριων Η.Τ.Κ.
 Μελέτη Στατικής Επάρκειας για Ν.4495/17 ή Ν.4178/13
Στατικές Μελέτες Κτιρίων - Μελέτες ενισχύσεων

 

 
     
     

 

Κάθε πελάτης αντιμετωπίζεται με επαγγελματισμό σε φιλικό περιβάλλον με βασικό μέλημα το τελικό προϊόν να είναι αυτό που θέλει.