6936516947 Νέα Ιωνία, Αθήνα eleftheria.mar@gmail.com
hero image

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ / ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ / ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)
Για την σύνταξη συμβολαίου ζητούνται από τους Συμβολαιογράφους έγγραφα που ο ιδιοκτήτης πρέπει να τα λάβει από τον Μηχανικό του.

 

Τα έγγραφα αυτά είναι :
1. Βεβαίωση από τον Δήμο ότι για τα πωλούμενα ακίνητα έχει εξοφληθεί το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π).
Απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση ΤΑΠ:
 Συμβόλαιο Κτήσης Ακινήτου,
 Τελευταίος Λογαριασμός Δ.Ε.Η εξοφλημένος.
 Το έγγραφο της διακοπής (αν έχει γίνει),
 Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και η σχετική υπαγωγή στον Ν. 4495/2017 και
Ε9.

2. Πιστοποιητικά Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα, στην τελευταία σελίδα των οποίων είναι ενσωματωμένες οι βεβαίωση του Ν. 4495/2017.
Απαιτούνται πρόσθετα αν υπάρχει τακτοποίηση:
α. Βεβαίωση περαιωμένης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017
β. κατόψεις με διαγραμμισμένους τους τακτοποιημένους χώρους.
3. Αν έχει γίνει τακτοποίηση ημιυπαίθριου με τον Ν.3843/10 τα έγγραφα της πολεοδομίας με τις τρεις σφραγίδες (περαίωση).
4. Αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος από το Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής. (δεν το εκδίδεται υποχρεωτικά από μηχανικό μπορεί να το εκδώσει ο κάθε πολίτης με τους κωδικούς taxis, παρόλα αυτά το γραφείο μας μπορεί αν επιθυμείτε την έκδοση των εγγράφων αυτών)
5. Θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής αδείας του ακινήτου και αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος
6. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - ΠΕΑ για το διαμέρισμα
7. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί και νέο τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ’87

ΓΙΑ ΑΔΟΜΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ/ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

1. Τοπογραφικό Διάγραμμα ενταγμένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87′( ΕΓΣΑ 87′)
2. Το ανωτέρω τοπογραφικό πρέπει να λάβει μοναδικό αριθμό ΚΗΔ από το σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου.
3. Βεβαίωση από τον Δήμο ότι για τα πωλούμενα ακίνητα έχει εξοφληθεί το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση ΤΑΠ:
 Συμβόλαιο Κτήσης Ακινήτου,
 ΗΤΚ
 Ταυτότητα ιδιοκτητη και Ε9

4. Πιστοποιητικά Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα, στην τελευταία σελίδα των οποίων είναι ενσωματωμένες οι βεβαίωση του Ν. 4495/2017.

Πίσω