6936516947 Νέα Ιωνία, Αθήνα eleftheria.mar@gmail.com
hero image

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ

Εξοικονομώ
Η εισήγηση που μελετά το ΤΕΕ • Κριτήρια Υπαγωγής, Ρόλοι & Αμοιβές Μηχανικών κλπ.

Ενόψει της επίσημης κατάθεσης των προτάσεων του ΤΕΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το επερχόμενο πρόγραμμα “Εξοικονομώ”, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ συζητήθηκε η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του επιμελητηρίου, με θέμα «Πρόταση ΤΕΕ για εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης του νέου προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ KAT’ OIKON”».

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο της εισήγησης, το οποίο υπέβαλε ο Χρ. Δούκας, Μέλος της ΔΕ ΤΕΕ, ως συντονιστής της σχετικής Επιτροπής:
 


«Πρόταση ΤΕΕ για εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης του νέου προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ KAT’ OIKON”»

 1. Σύστημα υπαγωγής

Κατάργηση first-in first-served και αντικατάστασή του με σύστημα μοριοδότησης, βάσει ενεργειακών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων θα πρέπει να δέχεται αιτήσεις για 6 μήνες τον χρόνο, από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου. Με την υποβολή της αίτησης, αυτόματα η αίτηση θα λαμβάνει τα μόρια που της αναλογούν και θα ενημερώνεται ο πολίτης για τα μόρια που πετυχαίνει η αίτησή του. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν θα είναι επιτρεπτή. Για τυχόν αλλαγές ο πολίτης θα πρέπει να περιμένει τον επόμενο κύκλο, την επόμενη χρονιά. Την 1η Νοεμβρίου θα ανακοινώνεται δημοσίως η λίστα όλων των αιτήσεων όπου θα φαίνεται και ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης. Σε αυτή τη λίστα θα βρίσκονται όλες οι καταχωρημένες αιτήσεις με φθίνουσα κατάταξη τους, βάσει των μορίων που συγκέντρωσαν. Τους επόμενους τέσσερις μήνες του έτους όπου η πλατφόρμα θα παραμένει κλειστή θα πραγματοποιούνται οι όποιοι έλεγχοι και βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Ταμείου Εξοικονομώ. Η απόφαση υπαγωγής θα δημοσιοποιείται το αργότερο την 31/12 κάθε έτους. Στο πρόγραμμα οι αιτήσεις που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια, μέχρι να καλυφθεί ο διαθέσιμος Π/Υ του προγράμματος του έτους. Αιτήσεις που τελικά δεν υπάχθηκαν στο πρόγραμμα, θα παραμένουν ενεργές για τα επόμενα έτη, με δυνατότητα τροποποίησής τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η δημοσίευση του οδηγού του προγράμματος 60 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Η πλατφόρμα θα δέχεται δηλαδή αιτήσεις υποχρεωτικά 60 ημέρες μετά την δημοσίευση του οδηγού του προγράμματος.

 1. Κατανομή πόρων

Η κατανομή των πόρων θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο βάσει πληθυσμού ανά περιφέρεια, αλλά και βάσει κλιματικών συνθηκών με ιδιαίτερη προσαύξηση σε περιοχές αυξημένου κόστους θέρμανσης / ψύξης, και νησιωτικών και ακριτικών περιοχών, και οι περιφέρειες σε μετάβαση.

 1. Μέγιστος Προϋπολογισμός και αριθμός αιτήσεων ανά ωφελούμενο

Μείωση του μέγιστου προϋπολογισμού ανά κατοικία και περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων ανά ωφελούμενο με σκοπό την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.

 1. Διασφάλιση της ποιότητας του τεχνικού έργου
 2. Ενίσχυση και διασφάλιση των ρόλων των μηχανικών (π.χ. Επιβλέπων Μηχανικός) για την ποιοτικά και τεχνικά άρτια ολοκλήρωση των εργασιών και υλικών του έργου.

 3. “Επιλαχόντες” προηγούμενων προγραμμάτων
 4. Για τους επιλαχόντες προηγούμενων προγραμμάτων προτείνεται αποσύνδεσή τους από το νέο εξοικονομώ που περιγράφεται σε αυτήν την πρόταση και η διερεύνηση δημιουργίας ενός προγράμματος γέφυρας για την κάλυψη των αιτήσεων με πόρους από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Με το πρόγραμμα-γέφυρα, θα εισρεύσουν στην οικονομία επιπλέον 800εκ.€ άμεσης ρευστότητας εντός του 2021 και όχι το 2022 όποτε και όταν εγκριθεί ο επόμενος κύκλος αιτήσεων. Και οι 50.000 οικογένειες θα προλάβουν να θωρακίσουν ενεργειακά την κατοικία τους πριν τον επόμενο χειμώνα.

  Εφόσον γίνει εξεύρεση κονδυλίων, θα πρέπει να δύνανται να ενταχθούν κτίρια που έχουν εκδώσει ΠΕΑ με αιτιολογία έκδοσης το εξοικονομώ κατ’οίκον 2Β, ή εξοικονομώ-αυτονομώ και ημερομηνία έκδοσης έως 31.01.2021.

 5. Αντισεισμική θωράκιση
 6. Είναι απαραίτητο ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, για την ενίσχυση της αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων, που θα θα επιδοτεί τόσο τις απαραίτητες μελέτες ενισχύσεων, όσο και τις εργασίες.

  Θα πρέπει για τα κτίρια που είναι κατασκευασμένα προ του 1985 και πρόκειται να ενταχθούν στο Εξοικονομώ, να διερευνηθεί τρόπος διασφάλισης της αντισεισμικής θωράκισης πριν τις όποιες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

 7. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 8. Να είναι δυνατή η ανάκληση υπάρχοντος ΠΕΑ, με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή αν μην απαιτείται ανάκληση αλλά να μπορεί να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Α) για το εξοικονομώ κατά παρέκκλιση της υπάρχουσας νομοθεσίας.

  Για τις παραπάνω θέσεις η γνωμοδοτική επιτροπή ενδεικτικά προτείνει τις παρακάτω εξειδικευμένες προτάσεις:

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

 9. Μέγιστος Π/Υ
 10. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά κατοικία να οριστεί στο ποσό των 30.000€ στις περιοχές Α και Β και 35.000€ για Γ και Δ

 11. Μέγιστος αριθμός αιτήσεων ανά ΑΦΜ
 12. Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός αιτήσεων ανά ωφελούμενο (ΑΦΜ) να είναι η μία (1) αίτηση ανά κύκλο. Κάθε ακίνητο προς ένταξη να αποτελεί κύρια κατοικία τουλάχιστον τα 2 από τα τελευταία 3 έτη, με αποδεδειγμένη κατανάλωση ενέργειας βάσει λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση να αποκλείονται από το πρόγραμμα.

  Να είναι επιλέξιμες και οι κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως φοιτητικές.

 13. Ρόλοι μηχανικών και διασφάλιση της ποιότητας των κατασκευών
 14. Να οριστούν οι ρόλοι και οι αμοιβές των Μηχανικών Επίβλεψης για τις οικοδομικές και Η/Μ εργασίες και να αυξηθούν οι προβλεπόμενες αμοιβές των Μηχανικών. Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Συμβούλου έργου, σε Συντονιστή έργου με αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής.

 15. Η ενεργειακή επιθεώρηση (Α & Β) ΠΕΑ, θα πρέπει να δύναται να εκτελείται από τον ίδιο μηχανικό και να πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος στο 20% των ΠΕΑ και των έργων από το Υπουργείο. Υποχρεωτικές οι φωτογραφίες πριν και μετά το έργο, ότι ίσχυε με τα λοιπά ασυμβίβαστα.
 16. Θα πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς της εκτέλεσής του ρόλου του Συντονιστή Έργου μόνο από Μηχανικούς.
 17. Ο ασυμβίβαστος ρόλος του μηχανικού ως Αναδόχου-Προμηθευτή και του επιθεωρητή του Β’ ΠΕΑ θα εξακολουθήσει να είναι σε ισχύ.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Πίσω